Experimenteren.
Hoe werkt dat dan?

Je wordt niet helemaal in het diepe gegooid. Je team wordt begeleid door een expert van Revolt by Corporate Rebels. Zij hebben ruime ervaring met deze werkwijze.

Verbeterinitiatieven

Experimenten kun je zien als kleine verbeterinitiatieven waar we werkelijk mee aan de gang gaan, de dag nadat we ze hebben bedacht. Zo zouden we aan de slag kunnen met experimenten om jouw team flexibeler te laten werken, elkaar meer feedback te geven en opener te zijn, meer besluiten te nemen als team of werk indelen op basis van talenten van individuen in het team. We zouden ook experimenten kunnen opzetten om ondernemender te worden, creativiteit te bevorderen, (meer) zelfsturend te worden of transparanter te zijn naar de organisatie. Maar dat is nou net afhankelijk van wat jouw team nodig heeft. Jullie bepalen dus voor een belangrijk deel zelf waar je als eerste mee aan de slag gaat.

Deze experimenten starten we in twee cycli van 6 weken. We meten continu of ze bijdragen aan de doelstellingen die we vooraf hebben gesteld. Daarnaast maken we ze transparant voor de hele organisatie, zodat ook collega’s in andere teams jouw voortgang kunnen bijhouden. Elke cyclus sluiten we af met een event waar resultaten, learnings, en falen gedeeld worden.

Is het bestuur het hier wel écht mee eens?

We geven het eerlijk toe. Voor ons als bestuur is het best spannend om ons echt afzijdig te houden bij deze experimenten. Maar we geloven er heilig in dat verandering niet door ons opgelegd kan worden. Daarom gaan we als het ware ‘op onze handen zitten’.

Want we willen jullie als medewerkers écht het vertrouwen en de vrijheid geven om de lead te nemen. We weten zeker dat er veel collega’s zijn met verfrissende, baanbrekende ideeën. Deze Univé Rebels mogen wat ons betreft overal tegenaan schoppen, uit de kaders breken en goede ideeën uitwerken én uitvoeren.