Anders dan anders

We kiezen voor een onconventionele aanpak

Vorig jaar hebben we de MTO-groepen ingericht om met de resultaten van enkele medewerkers-tevredenheidsonderzoeken aan de slag te gaan. Dit heeft waardevolle informatie en nuttige initiatieven opgeleverd. Maar we realiseren ons dat we om écht het verschil te kunnen maken, de hulp en betrokkenheid van onze medewerkers hard nodig hebben. We kiezen daarom voor een aanpak waarbij jullie echt het voortouw kunnen nemen.


Daarbij vinden we het bovendien belangrijk dat we geen groot project optuigen waarbij we een groot beroep doen op jullie flexibiliteit, en dat extra werk oplevert naast de normale dagelijkse taken. In plaats daarvan kiezen we voor een aanpak waarbij we heel bewust kleine, concrete stappen maken. Gewoon binnen je eigen team, op je eigen locatie, onder werktijd. Daarbij hanteren we drie principes:

1. Wij nodigen uit tot verandering

Wij geloven niet in het forceren van mensen om te veranderen. Wij vragen de teams / winkels van Univé of zij het lef hebben om op te staan en te zeggen “waar zijn we hier mee bezig” en zelf de leiding nemen om dingen te veranderen en dit over te brengen op hun collega’s.

2. Wij geloven in actie

Het doel is niet om veel te vergaderen en dikke rapporten te schijven over mogelijke veranderingen. We geloven dat verandering komt door samen te experimenteren en te leren om op een nieuwe manier te werken. Wij geloven dat medewerkers zelf het beste in staat zijn om te bedenken wat werkt en daar meteen de eerste kleine stappen in kunnen zetten.

3. Echte verandering ontstaat viraal

Wij geloven dat verandering klein begint, aanstekelijk werkt en vervolgens een beweging creëert. We beginnen met een klein aantal van 4 teams en 2 experimenten, om van te leren en een goede basis te leggen. Elk volgend kwartaal kunnen nieuwe teams zich aanmelden. Alle resultaten en informatie worden continu gedeeld metde hele organisatie. Transparantie is essentieel.

De manier van experimenteren levert internationaal vele succesverhalen op. Door zelf te experimenteren leren we van meer dan 100 succesvolle en progressieve organisaties zoals Spotify en Google, maar ook het Nederlandse Buurzorg.