Toekomstscenario III

Robin Hood

Dit wereldbeeld is het gevolg van toenemende spanningen tussen de rijksten en de armsten. Dit geeft een nieuwe balans tussen enerzijds bescherming van bezit en positie, en anderzijds de noodzaak om elke dag te kunnen overleven.
Motto: Iedereen is gelijk maar sommigen hebben meer dan anderen.

Robin Hood representeert een exclusieve, maar ethische toekomst waarin de 1% rijken zorgt voor de 99% minder bedeelden.

Kenmerken

In deze toekomst is het verschil tussen arm en rijk groot. De elite investeert en de minder bedeelden delen hierin mee. Premies, boetes, belasting en subsidies worden geheven naar draaglast. Grotere bedrijven doen iets terug voor de maatschappij.

Behoeftes

Er zijn twee heel uiteenlopende groepen in deze toekomst met specifieke kenmerken en behoeftes: de 1% rijken en de 99% minder bedeelden. Voor de rijken geldt: omdat geld eigenlijk geen rol speelt zijn ze alleen geïnteresseerd in de zaken die hen echt materieel kunnen raken. Gemak en service zijn hierbij zeer belangrijk. De klant is koning en moet op zijn wenken bediend worden. Alles moet perfect geregeld worden. De prijs is hierbij niet echt relevant. Maatwerk is absoluut een vereiste voor hen. Afspraak is afspraak en waarmaken wat je belooft zijn belangrijke randvoorwaarden. Voor de minder bedeelden geldt: prijs is een belangrijke drijver voor de dienstverlening. De klant verwacht kennis en kunde van de adviseur en laat zich graag informeren/adviseren. Hij vergelijkt beperkt informatie (geen diepgaande eigen analyse) op internet en steunt ook op het advies en beoordelingen van anderen die daar gegeven worden. Gemak en service zijn ook belangrijk mits betaalbaar. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid.

Kansen en bedreigingen/mogelijkheden voor Univé Zuid-Nederland

Een sociale rol voor minder bedeelden door de basis op te zetten en rijken te ontzorgen. Daarnaast helpen we de rijken door hun imago te verbeteren. Loyaliteit: 99%.

Distributie gaat via het platform (offline/online). Het verdienmodel: contributie, abonnement of premie voor de rijken. Partners zijn woningcorporaties, zorgaanbieders, verzekeraars, mobiliteitsaanbieders. Univé ZN is hier een tussenpersoon, een IT-ontwikkelaar. Het model is uitgewerkt voor de 1% rijken, maar kan ook andersom worden ingevuld: voor de 99% minder bedeelden. Assets zijn dan: data van die 99%. Onderscheidend vermogen t.o.v. andere partijen (zoals Google) is dan de moraliteit van Univé ZN: de morele data eigenaar.