Toekomstscenario II

Charlois

Dit wereldbeeld is het gevolg van de toenemende afstand tussen de rijke elite en de arme meerderheid. Voor de arme meerderheid moeten bedrijven nieuwe antwoorden vinden.
Motto: Geld maakt niet gelukkig, Univé wel.

Charlois representeert een onethische en exclusieve toekomst.

Kenmerken

De mensen in Charlois hebben over het algemeen weinig te besteden. Dit is de zogeheten “onderkant van de samenleving”. Mensen zijn creatief bezig met het invullen van hun bestaan om te kunnen overleven, soms op het randje van illegaal. Er is veel onvrede over de huidige situatie, het populisme wint terrein.

Behoeftes

De diepere behoeftes van de mensen in Charlois zijn niet wezenlijk anders dan die van anderen. De mensen kiezen er niet voor om daar geboren te worden – het is alleen heel lastig om uit deze situatie te komen. Ze hebben behoefte aan perspectief. Op dit moment gaat het bij hun voornamelijk om overleven. De behoeften en risico's doen zich met name voor op de gebieden van gezondheid (meer de toegang tot en niet zozeer gezond leven), de opvoeding van de kinderen (specifiek de mogelijkheden van kinderen voor gelijke kansen), huisvesting (droog, veilig, modern en ietwat meer ruimte) en financieel (het hebben van een legale baan die fatsoenlijk betaalt).

Kansen en bedreigingen/mogelijkheden voor Univé Zuid-Nederland

Univé ZN levert betaalbare zekerheid in de breedste zin van het woord. De behoeftes lopen per groep erg uiteen. Univé ZN wordt een gids van het niet-ethische individu om deze naar Greentopia te begeleiden. Bijvoorbeeld: een black box in de auto om premies betaalbaar te houden. Het gedrag van de mensen moet beloond worden. Een feedbackmechanisme kan goed gedrag bevorderen.