Toekomstscenario I

Easy United

Dit wereldbeeld sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de toenemende behoefte aan individuele ‘experience’ van burgers, het afnemende belang van bezit en de mogelijkheden die technologieën bieden om ‘on demand’ individuele behoeften te vervullen.
Motto: Ik heb niemand nodig maar delen doen we samen.

Easy United representeert een inclusieve, maar onethische toekomst.

Kenmerken

In Easy United draait alles om gemak; mensen willen zoveel mogelijk ontzorgd worden. Er wordt geen waarde gehecht aan privacy en bezit en alle data zijn openbaar en worden met elkaar gedeeld om een zo passend mogelijke dienst te kunnen leveren. Er is een grote onderlinge betrokkenheid en er wordt veel samengewerkt. De community (vanwege het kenmerk inclusiviteit) is zelfvoorzienend.

Behoeftes

De mensen in Easy United willen graag ontzorgd worden en zo gepersonaliseerd mogeljk bediend worden. Doordat het delen van data geen issue is kan de dienstverlening ook goed hierop worden aangepast.

Kansen en bedreigingen/mogelijkheden voor Univé Zuid-Nederland

Kansen voor Univé ZN zijn o.a. het faciliteren van (gezamenlijk) bezit, een dienstverlening die is gericht op gemak en ontzorgen, het afdekken van financiële risico’s en gebruik van aangeleverde data voor dienstverlening.

Bedreigingen zijn dat er geen exclusieve data is (want iedereen krijgt ze), de onbetrouwbaarheid van data, financiële kracht van de community en regelgeving op basisvoorziening vanuit de overheid. De community zou het zelf onderling kunnen organiseren mits er een gezamenlijk doel is.

Een opportunity is het opzetten van een platform waarbij de community wordt ontzorgd door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Univé ZN speelt hier een faciliterende rol en bezit geen assets. Een andere optie is dat zij tevens leverancier is van het platform. Het verdienmodel zou kunnen zijn: een percentage per dienst of een abonnementsvorm. De klantvragen kunnen uiteen lopen.

De vraag is hoeveel ruimte er is voor platforms; er is vaak maar plaats voor 1 speler (winner takes all). Vertrouwen kan een onderscheidend voordeel zijn voor Univé ZN.