Op weg naar de toekomst

In de dagelijkse praktijk is ons vizier vaak op de korte termijn gericht. Maar de wereld om ons heen verandert snel. Zijn we wel klaar voor de toekomst? Het zou mooi zijn als we al wisten hoe de wereld er in 2030 uitziet. Maar ja, we hebben geen teletijdmachine of een glazen bol.

Daarom hebben we toekomstscenario’s ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderbouwde metatrends. Je weet nooit precies wanneer een trend echt doorbreekt, maar áls het gebeurt is de impact enorm. Denk bijvoorbeeld aan hoe internet en de mobiele telefoon ons leven hebben veranderd. Zo zullen digitale technologie en bio-technologie omstreeks 2030 naar verwachting leiden tot een fundamentele verandering.

Ethiek en opbouw van de samenleving

We hebben de scenario's uitgewerkt langs twee belangrijke assen: ethiek, hoe gaan mensen in 2030 met elkaar en de overheid om? En de wijze waarop onze samenleving is opgebouwd. Wordt die vooral inclusief, waarin mensen elkaar vertrouwen en dingen delen? Of juist meer exclusief, waarbij mensen meer op zichzelf zijn aangewezen?

Vier mogelijke toekomstscenario’s

Zo ontstaan vier toekomstscenario’s met de fantasienamen Easy United, Greentopia, Charlois en Robin Hood. Greentopia is ons ideaalbeeld, een utopie. De wereld is volledig inclusief en ethisch. Mensen leven gezond, met respect voor het milieu en zorgen heel goed voor elkaar. De andere scenario’s zijn minder utopisch. In Easy United wordt geen waarde gehecht aan privacy of bezit. Mensen willen zoveel mogelijk ontzorgd worden en zijn bijvoorbeeld bereid hun data te delen voor zoveel mogelijk gemak. Die onderlinge betrokkenheid zien we ook in het scenario Robin Hood. In deze wereld is het verschil tussen arm en rijk groot, maar de elite en grote bedrijven zorgen wel goed voor de minder bedeelden. In het scenario Charlois is het ieder voor zich. Dit is de samenleving waar mensen ontevreden zijn en vooral bezig met overleven.

Van verzekeraar naar verbinder in communities

Als Univé Zuid-Nederland willen we onze missie, Greentopia, waarmaken: we bieden veiligheid, zekerheid en perspectief en helpen mensen naar een hoger welzijnsniveau. Greentopia is verdeeld in communities, zoals wijken. De leden van deze community hebben allemaal dezelfde zekerheids- en veiligheidsbehoefte. Als actief lid van zo’n community bouwt Univé een platform waar we data verzamelen om de dienstverlening te verbeteren en geven die data terug aan de community. Hierdoor kan die gemeenschap bijvoorbeeld efficiënter energie inkopen.

Elke propositie draagt bij aan Greentopia

Of Greentopia in 2030 waarheid wordt zal de toekomst uitwijzen. Maar het is wel ons einddoel. Elke propositie die we voor de andere scenario’s ontwikkelen draagt bij aan het uiteindelijk realiseren van Greentopia. We zorgen dat de proposities nauw aansluiten bij de behoeften van mensen in de diverse scenario’s, met steeds een ander verdienmodel voor Univé.

Bouw met ons mee aan de toekomst!

Het verkennen van verschillende scenario’s heeft ons veel inzichten opgeleverd. In de loop van 2020 werken we dit concreet en praktisch uit. Jullie ideeën en kennis zijn daarbij hard nodig. Dus kom aan boord en reis met ons mee naar de toekomst. Zo zijn we straks optimaal voorbereid, hoe die toekomst er ook uitziet.