Niemand kan de toekomst voorspellen maar we kunnen hem wel voorstelbaar maken

Goede ondernemingen blijven relevant en onderscheiden zich door hun vooruitziende blik. Ze zijn in staat om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. De echte uitblinkers zijn in staat om vroegtijdig signalen van verandering te herkennen en hebben dan al een plan klaar om pro-actief te anticiperen op die nieuwe situatie. Onze ambitie is om bij deze kopgroep te horen.

Ook bij Univé Zuid-Nederland weten we niet precies hoe de toekomst er over pakweg vijf tot tien jaar uit zal zien. Wat we wel zeker weten is dat de wereld om ons heen razendsnel verandert. Hoe zorgen we er nu voor dat we toch wat meer grip op die toekomst krijgen, zodat we goed voorbereid zijn?

Toekomstscenario's op basis van metatrends

Gelukkig zijn er methoden die ons kunnen helpen bij het voorstelbaar maken van die toekomst. Wij hebben dat gedaan door verschillende toekomstscenario’s te ontwikkelen. Die scenario’s zijn niet het product van onze rijke fantasie, maar gebaseerd op een omgevingsanalyse en zogenoemde metatrends. We hebben gekeken wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de politiek, economie, sociaal, technologie, juridisch en milieu.

We hebben binnen die context trends in kaart gebracht voor de jaren 2000, 2019 en 2030. Doordat we dus al weten hoe die trends zich in de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld, kun je die beredeneerd doortrekken naar de toekomst.

Maar die toekomst is wel ongewis, je weet nooit zeker welke ontwikkelingen de overhand krijgen. Daarom is het belangrijk om meerdere toekomstscenario’s uit te werken die voor 2030 kunnen gelden. Dit is een interessant proces dat we onder deskundige begeleiding hebben gedaan.

Toekomstscenario's op basis van metatrends

Daarbij hebben we ons als verzekeringsbedrijf vooral gericht op twee trends die voor ons essentieel zijn: solidariteit - hoe gaan mensen in 2030 met elkaar om - en de ordening van onze samenleving. Wordt die vooral inclusief of exclusief? Als we die trends uitzetten als assen van een matrix, levert dat vier mogelijke toekomstscenario's op.

Easy United

In Easy United draait alles om gemak; mensen willen zoveel mogelijk ontzorgd worden. Er wordt geen waarde gehecht aan privacy en bezit. Alle data is openbaar en wordt gedeeld voor zoveel mogelijk gemak. Er is een grote onderlinge betrokkenheid en er wordt veel samengewerkt. De community is zelfvoorzienend.

Greentopia

Hier hebben mensen het zo goed, dat ze langer leven dan normaal. Mensen leven gezond, met respect voor het milieu, zijn sociaal actief in hun community en zorgen bovengemiddeld goed voor elkaar. Deze toekomst doet denken aan een “blue zone”, en hier is nauwelijks meer plaats voor een verzekeraar.

Charlois

De mensen in Charlois hebben over het algemeen weinig te besteden. Dit is de zogeheten “onderkant van de samenleving”. Mensen zijn creatief bezig met het invullen van hun bestaan om te kunnen overleven, soms op het randje van illegaal. Er is veel onvrede over de huidige situatie, het populisme wint terrein.

Robin Hood

In deze toekomst is het verschil tussen arm en rijk groot. De elite investeert en de armen delen hierin mee. Premies, boetes, belasting en subsidies worden geheven naar draaglast. Grotere bedrijven doen iets terug voor de maatschappij. Dit doet denken aan het Rotterdamse havenbaronmodel.