Eerste mogelijke ideeën voor proposities

We hebben vanuit deze gedachtegang al gebrainstormd over proposities voor de verschillende toekomsten. Dat heeft een aantal interessante eerste ideeën opgeleverd in de vorm van drie mogelijke proposities. Dit heeft geholpen om het proces en de werkwijze ons eigen te maken. In het programma UZN 2025 gaan we dit samen met jullie verder uitwerken.

Easy United - Living the Green

Charlois - Makelaar in perspectief

Robin Hood - 3D Geprint perspectief