Vervolgstappen


  • Pim Honig, interim Manager Zakelijk per 27 mei
  • Plan van Aanpak voor de zomer gereed
  • Implementatie start deze zomer
  • Activiteiten/experimenten
  • Adviesaanvraag OR
  • Stakeholders informeren

Vragen?

Stuur een e-mail naar Marinda van Zanten, m.vanzanten@unive.nl O.V.V. Plan zakelijk

Vanaf morgen

  • Management gaat pro-actief in gesprek met collega’s
  • Geen onomkeerbare beslissingen tot advies OR is ontvangen
  • Periodieke monitoring voortgang

Q&A


Hoe is het premievolume van de derden maatschappijen vastgesteld?

Het premievolume is vastgesteld door de gegevens uit ATS te onttrekken wetende dat dit niet 100% betrouwbaar is. Er wordt later in 2019 vanuit de afdeling ARV projectmatig gewerkt aan een betere datakwaliteit in ATS. We hebben op dit moment geen beter alternatief. Wel wordt de ontwikkeling van de totaal portefeuilleniveau gespiegeld aan de ontwikkeling van de provisie-inkomsten en hierin zien we eenzelfde ontwikkeling. Het is niet mogelijk om de provisie inkomsten als uitgangspunt voor de omzet vanuit derdenmaatschappijen te gebruiken, omdat de maatschappijen de provisie per kwartaal, per maand of per jaar aan ons overmaken en hier geen duidelijk overzicht van is. We zullen in de komende tijd de ontwikkelingen van de datakwaliteit uit ATS op de voet volgen.


Waarom is het management/
aansturing van het team buiten het plan gelaten?

De aansturing van de afdeling hangt af van de indeling van de afdeling. We gaan deze indeling in de komende tijd vormgeven en dan zal ook bekend worden hoe de aansturing eruit zal zien.


Wat zijn de klantbeloften?

De klantbeloften worden in de komende weken uitgerold. Particulier en Financieel advies gaan ook werken met klantbeloften.


Gaan we gelijk volgens de gebiedsindeling/werkgebieden werken?

In het plan van aanpak gaan we beschrijven hoe we naar de nieuwe werkgebieden toe gaan werken.


In de presentatie staat dat we klantsupport gaan centraliseren. Wordt hiermee bedoeld dat we centraal op 1 locatie gaan werken?

Nee, we gaan niet met het hele team klantsupport centraal op 1 locatie zitten. We werken met het team klantsupport op de locaties Wouw en Sliedrecht.


We gaan minderen in FTE kunnen we deze telefoontjes/mails dan nog steeds handelen. Hoe gaan we die efficiëntie slagen maken?

We gaan een analyse van inkomende mails en telefonie maken. We gaan dit op soortgelijke wijze vormgeven als destijds bij het klantlab particulier. Zo krijgen we een goed inzicht in de inkomende mails en telefonie en kunnen we aan de hand daarvan bepalen waar we efficientieslagen kunnen maken.


Welke tools gaan we inzetten om binnendienst en buitendienst efficiënter te laten werken?

We hebben verschillende tools om in te kunnen zetten bijvoorbeeld Finly, bedrijf in beeld, online advies/scherm delen, zakelijke Univé app.


Is er al een duidelijk beeld van de nieuwe processen?

Hoe het nieuwe proces eruit komt te zien wordt in de presentatie uitgelegd, hoe de efficientieslagen hierin gemaakt worden moet in een projectgroep nader onderzocht worden.


Vanuit de "overhead" worden kosten doorberekend aan de zakelijke afdeling. Hoe worden wij doorbelast vanuit de verschillende afdelingen?

Er is een toebedeling van 34% vanuit de overhead.


Wat is het huidige aantal FTE op de zakelijke afdeling?

De huidige bezetting (per 30-04-2019) is 39,27 FTE (exclusief AOV en management).