Route naar 2021

Zo draaien we aan de omzet- en kostenknoppen

Ontwikkeling omzet

Hoe gaan we dat realiseren?

 • Beurzen
 • Campagnes
 • Telemarketing
 • Polis dichtheid vergroten
 • Relatiemarketing


 • Focus op doelgroepen
 • Member get member
 • Kopen van portefeuilles
 • Actualisering portefeuille
 • Rendabele werkgebieden


Ontwikkeling kosten en baten

NB

 • Uitgangspunt eind 2021 » 10% rendement
 • Aantal FTE is exclusief management en team AOV
 • Inclusief de baten van sanctiewet à € 187.000 provisie

Hoe gaan we dat realiseren?

 • Informatie stromen verbeteren
 • Inkomende vraag verminderen
 • Efficiënter werken
 • First time fix
 • Andere bedieningsfrequentie
 • Verlaging van overhead kosten
 • Actualisatie Univé pakket


 • Tool voor RIF en gespreksverslagen
 • Digitale handtekening
 • Mijn Univé zakelijk
 • Planningstool
 • Onedrive
Hoe komen de nieuwe rollen
richting 2021 er uit te zien?

Binnendienst
Groot Zakelijk

Buitendienst
Groot Zakelijk

Binnendienst
Groot Agro

Buitendienst
Groot Agro

Binnendienst
Klein Zakelijk

Binnendienst
Klein Agro