Voorkomen – Beperken – Verzekeren

Het hart van Terug naar
de Kracht van Univé

De kern van onze strategie Terug naar de Kracht van Univé is niet dat

we het verkopen van een verzekering centraal stellen, maar samen met

de klant de risico’s die hij loopt in kaart brengen en op basis daarvan

adviseren hoe die het best kunnen worden beheerst. Een verzekering

is daarbij vaak het sluitstuk; eerst kijken we samen op welke manier

en met welke middelen risico’s kunnen worden voorkomen en

beperkt. Hierdoor zal de klant ons niet zien als een product pusher,

maar als een vertrouwd adviseur die echt meedenkt. Met hogere

klanttevredenheid en loyaliteit als gevolg.

We gaan andere gesprekken voeren
dan we gewend waren

Met een klant praten over een verzekering is relatief makkelijk. Verzekeren is in Nederland niet alleen ingeburgerd, maar ook ‘sociaal wenselijk’. Er is wel een latente vraag naar voorkomen en beperken van risico’s, maar het is nog niet top-of-mind bij klanten, en dit biedt veel kansen om onze dienstverlening te verbreden. Met de Univé VBV-adviesmethode lukt dat. Alle adviseurs worden getraind en actief gecoacht bij deze advies- en verkoopmethodiek.

Toepassen Risicocommunicatie in VBV-gesprekken

Vier onderdelen van risicocommunicatie doorlopen

Mensen leren vooral door het opdoen van ervaringen en door “beleving”.
Visuele hulpmiddelen gebruiken hiervoor ontlast adviseur ook omdat het hulpmiddel
een deel van zijn taak overneemt.

Belangrijkste kenmerken van de
Univé VBV-adviesmethode

  • Er ontstaat een natuurlijke overgang van het servicegesprek naar het risicogesprek
  • Univé wordt gepositioneerd en geprofileerd volgens de strategie Terug naar de kracht van Univé
  • De methodiek zorgt ervoor dat het risico op de juiste wijze wordt besproken
    (wat is risico, hoe kan ik voorkomen en beperken)
  • Het gebruik van visuele hulpmiddelen geeft de klant een ervaring over het risico en maakt het gesprek interactiever
  • Er kan actief worden gecoacht en verbeterd op de afzonderlijke gespreksstappen door gebruik van de PDCA-salesfunnel
  • Authenticiteit van de adviseur blijft behouden

De methode biedt kansen op groei

Uit onderzoek in meerdere branches en ook bij andere RU’s is al gebleken dat deze methodiek commercieel goed werkt.