De lat ligt hoog. Maar het kan!

Fact-based keuzes voor een nieuwe werkwijze

Op basis van verregaande analyses hebben we fact-based keuzes

gemaakt en een stevig, ambitieus plan uitgewerkt. We hebben er

veel vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen realiseren.

We richten ons volledig op vier doelgroepen: Klein Zakelijk, Groot Zakelijk,

Klein Agro en Groot Agro. Daarnaast werken we aan business-cases

voor verenigingen en AOV om de potentie te bepalen.

We beperken ons tot twee vormen van klantbediening

  1. De bediening voor Klein Zakelijk en Klein Agro wordt gecentraliseerd en gestandaardiseerd. We gaan niet persoonlijk op bezoek en klanten in dit segment hebben geen eigen contactpersoon. De persoonlijke contacten gaan telefonisch, per mail en met video-calls. Ook sluiten we zoveel mogelijk aan bij de online marketingcampagnes van Univé landelijk.

  2. Bij Groot Zakelijk en Groot Agro blijven we wél werken met een buitendienst verdeeld naar gebieden en bieden we maatwerk. Maar ook hier zijn we selectiever en communiceren we vaker met klanten via digitale tools. De binnendienst krijgt een andere, pro-actieve rol.

Om meer nieuwe klanten te werven gaan we in alle segmenten actief leads genereren en outbound bellen. Daarbij is structurele analyse van de vele data waarover we al beschikken essentieel, zodat we weten op welke wijze we welke klant kunnen bedienen.

Duidelijke normen en standaarden

In onze nieuwe werkwijze kiezen we voor duidelijke standaarden als het gaat om klantbediening en heldere normen inzake het aantal klanten en de tijdsbesteding per klant en per activiteit per jaar. Dit geeft overzicht en richting en voorkomt ruis op de lijn. Maar dit wil niet zeggen dat het een star model is. Het kan voorkomen dat er incidenteel goede redenen zijn om van de norm af te wijken.

Investeren om plannen te realiseren

We realiseren ons dat we tegelijkertijd moeten investeren om onze plannen waar te kunnen maken. In coaching, training, tools en technologie. Want jullie, betrokken medewerkers, spelen uiteraard een essentiële rol bij het realiseren van onze plannen.