Een vernieuwde visie voor de afdeling zakelijk

We zetten in op een toegankelijk en kwalitatief goed advies, voor gemak en voor continuïteit voor onze zakelijke klanten Op basis van verregaande analyses hebben we fact-based keuzes gemaakt en een stevig, ambitieus plan uitgewerkt. We hebben er veel vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen realiseren. In dit filmpje schetsen we de aanpak op hoofdlijnen.


In de zakelijke markt moeten we flinke stappen maken

In de zakelijke markt hebben we als Univé Zuid-Nederland een goede uitgangspositie in een aantal sectoren en een mooi portfolio aan producten en diensten. In de particuliere markt maken we al mooie stappen, in het zakelijke segment presteren we echter nog zwaar onvoldoende. Het huidige rendement van -35% is een grote zorg en ook op klanttevredenheid noteren we een negatieve score van -21.

We maken duidelijke keuzes om het tij te keren

Het is dus van groot belang om dit tij te keren. Op basis van verregaande analyses hebben we fact-based keuzes gemaakt en een stevig, ambitieus plan uitgewerkt. We hebben er veel vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen realiseren. Simpel gezegd hebben we twee-en-een-half jaar de tijd om meer omzet te realiseren, efficiënter te werken en de kosten-baten verhouding te beheersen.


Maar: zo simpel als dat klinkt ís het niet. De lat ligt hoog. Als we de groei alleen uit omzet zouden willen realiseren, betekent dit dat we maar liefst 11 miljoen extra binnen moeten halen. Het is dus realistischer om aan meer knoppen te draaien en daarnaast ook stevig in de kosten te snijden.

We willen ook investeren

We realiseren ons dat we tegelijkertijd moeten investeren om onze plannen waar te kunnen maken. In coaching, training, tools en technologie. Want jullie, betrokken medewerkers, spelen uiteraard een essentiële rol bij het realiseren van onze plannen.

Focus op vier doelgroepen

We richten ons daarbij op vier doelgroepen: Klein Zakelijk, Groot Zakelijk, Klein Agro en Groot Agro. Daarnaast gaan we business-cases ontwikkelen voor AOV en voor verenigingen om de potentie duidelijk in beeld te krijgen. De manier waarop we deze doelgroepen bedienen, gaan we sterk vereenvoudigen. Net als voor particulieren introduceren we ook in de zakelijke markt een omni-channel klantbeleving. En we gaan werken volgens vaste normeringen.

Twee klantbedieningen

We kiezen voor twee bedieningen. De bediening voor Klein Zakelijk en Klein Agro wordt gecentraliseerd en gestandaardiseerd. De persoonlijke contacten gaan telefonisch, per mail en met video-calls. Ook sluiten we zoveel mogelijk aan bij de online campagnes van Univé landelijk.

Bij Groot Zakelijk en Groot Agro blijven we wél werken met een buitendienst verdeeld naar gebieden en bieden we maatwerk. Maar ook hier zijn we selectiever en communiceren we vaker met klanten via digitale tools. De binnendienst krijgt een andere, pro-actieve rol. Om meer nieuwe klanten te werven gaan we in alle segmenten actief leads genereren en outbound bellen. Daarbij is structurele analyse van de vele data waarover we al beschikken essentieel, zodat we weten op welke wijze we welke klant kunnen bedienen.

Univé first en Voorkomen Beperken Verzekeren centraal

In onze werkwijze geldt Univé first als uitgangspunt. Dat betekent dat waar mogelijk Univé gesloten wordt en alleen als dat niet kan, er een derde maatschappij aangeboden wordt. Een tweede centraal uitgangspunt is dat we bij adviesgesprekken niet meer een verzekering verkopen centraal stellen, maar op basis van VBV-gesprekken het risico dat een klant loopt in kaart brengen. Dit vormt het hart van de strategie van Univé. Uit onderzoek in meerdere branches en ook bij andere RU’s is al gebleken dat deze methodiek commercieel goed werkt.

Dát is de kracht van Univé Zuid-Nederland.